Hiểu đúng về bảo hiểm tiền gửi

Hiểu đúng về bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây cho biết, với hạn mức 75 triệu đồng, bảo hiểm tiền gửi có khả năng bảo vệ được 87,32% số lượng người gửi ...